Pályázóbarát támogatási rendszert alakít ki a kormányzat

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra olyan fejlesztéspolitikai intézményrendszert alakít ki a kormányzat, amely egyszerre tanul az elmúlt időszakban elkövetett hibákból és megőriz minden elemet, amely egy pályázóbarát működési modell alapfeltétele.

Erről Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár tájékoztatta Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselőt, aki írásbeli kérdésében kért választ a miniszterelnöktől arra, hogy „Milyen akadályozó tényezők merültek fel az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer átalakítása során? Gyakorta szenved késedelmet az egyes kormányhatározatok végrehajtása?”
Lázár János válaszában felhívja a figyelmet: „az új rendszer kialakításával a szakmai irányítást biztosító minisztériumok immár nem csak az ágazati stratégiákért, hanem a fejlesztési forrásért is felelnek.” Emellett a korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez tartozó horizontális, operatív programokat, átfogó feladatokat a Miniszterelnökség szervezeti kereteiben látják el annak érdekében, hogy az ország valóban a „most meghatározott” makropályán maradhasson – közölte.
A válasz szerint az átalakítás fontos eleme volt, hogy az ország különböző pontjain felmerülő, eltérő problémákra is reagálni képes szervezet jöjjön létre. Ennek érdekében a regionális közreműködő szervezetek az illetékes megyei önkormányzatok tulajdonosi felügyelete alá kerültek.
Közölte: az átalakítást lezáró mozzanat „a közreműködő szervezeti rendszer korábbi formájának felszámolása és ezzel a lehető legrövidebb pályázati életút kialakítása” volt az európai és hazai adófizetők pénzét kezelő minisztériumok és fejlesztési forrásokat felhasználó pályázók között.
A miniszterelnökséget vezető államtitkár úgy vélte: nem vitatható a költséghatékonyságot és adminisztratív terhek csökkenését magával hozó átalakítás szükségessége.
Hozzátette: a kormánynak a fejlesztéspolitikai intézményi rendszer egységes szervezeti struktúrájának kialakítására vonatkozó döntése elősegíti a fejlesztéspolitikai intézményrendszer költségtakarékos, hatékony és egységes működését. Továbbá az intézményrendszeri átalakítás nyomán letisztult felelősségi rendszerben, a kedvezményezettek – a pályázatokat elnyerők – és az állampolgárok számára is átlátható, egyértelmű felelősségi rendben történhet a programok végrehajtása. Ez elősegíti egyúttal a szakpolitikák közötti szinergiák biztosítását és a gyorsabb döntéshozatalt a programvégrehajtás minden szintjén.
„A hazánk számára rendelkezésre álló uniós források zökkenőmentes felhasználásnak jelentőségére tekintettel a kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakítása a programok végrehajtásának folyamatosságát ne akadályozza” – emlékeztet az államtitkári válasz.
Hozzátéve: a Miniszterelnökség az érintett tárcák bevonásával ez év március 31-ig előkészítette a közreműködő szervezeteket érintő egyes kérdésekről szóló előterjesztést. Az előterjesztést a kormánynak benyújtották, és azt a kormány április 2-i ülésén meg is tárgyalta – tartalmazza a válasz.