Mit kell tudni a BME előkészítő programjairól

bme

Az adatok régóta mutatják, hogy a tanulók matematika műveltségében igen nagyok a különbségek, és a hiányosságok pótlására az egyetemen már nem lesz elég idő. Ezért is jó lehetőség a BME által indított előkészítő programok, amelyek a természettudományos alapismereteket fejlesztik. Illetve már megszerzett BSc diploma esetén a hallgatók eltérő felkészültségét egyenlítheti ki az MSc program előtt. Kevésbé ismert, de a program sikeres elvégzésével a hallgatók automatikusan felvételt nyernek az egyetem egyes BSc, és MSc programjába.

Nem csak extra tudás, de megtérülő befektetés is jó diploma

Vannak olyan diplomák, amelyek jóval többet érnek a munkaerőpiacon, mint mások, például ide sorolható a Corvinusos, az ELTE-s vagy a BME-s diploma. Így nem véletlenül, hogy ezek az intézmények válogathatnak a legtehetségesebb diákok közül. Az a fiatal, aki ma egy magas presztízsű egyetemen – és nem utolsó sorban egy jó szakon szerez akár alapszakos végzettséget, már több százezer forintos előnnyel indulhat neki az álláskeresésnek. A továbbtanulás kitartó munkával és anyagi áldozatokkal (is) jár, ezért döntés előtt érdemes tisztában lenni a lehetőségekkel.

Újdonság a BME három előkészítő programja

A BME angol nyelvű képzési programjai egyre népszerűbbek mind a külföldi, mind a magyar hallgatók körében. A kínálat folyamatosan bővül, ma már az alapképzési programból 8, a mesterképzési programból pedig 19 angol nyelven is elérhető. Újdonság a három előkészítő program, amelyek mindegyike 2 féléves, és szintén angol nyelven zajlanak. Összegyűjtöttük a programokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a további információk, a felvételivel kapcsolatos követelmények miatt érdemes az egyetem honlapját megtekinteni.

építész szak

Pre-engineering Programme

A Természettudományi Kar által koordinált Pre-engineering program elsődleges célja a hallgatók természettudományos alapismereteinek – matematika, fizika -, és az adott osztatlan, vagy alapképzési szakhoz szükséges ismeretek fejlesztése. Másodsorban az angol nyelvi kompetenciák fejlesztése, amely nélkülözhetetlen a ma mérnökei számára. Végül, de nem utolsó sorban a közösségépítés, az egyetem külföldi hallgatóval való közös munka, ami számukra is jó lehetőség a beilleszkedésre.

Általános tudnivalók

A képzés sem szóbeli, sem írásbeli felvételi vizsgával nem jár, minimális követelményként érettségi és angol nyelvtudást igazoló dokumentum szükséges. A hallgatóknak legkésőbb a beiratkozásig nyilatkozniuk kell arról, hogy a program sikeres befejeztével melyik programban kívánják a tanulmányaikat folytatni. A két félév alatt kötelező tárgyak a matematika, a fizika, az angol, valamint a választott alapképzési szaknak megfelelő specializált tantárgyak.

A Pre-engineering program előnyei

A program előnye, hogy sikeres teljesítés után bizonyos angol nyelvű BME programokba automatikusan felvételt nyernek a hallgatók. Fontos tudni, hogy akinek nem sikerül – az elért eredményektől függetlenül – rendes felvételi eljárás keretében jelentkezhet a BME képzéseire.

Pre-Msc in Architecture

A képzés jó lehetőség azoknak, akik más intézményben szerezték meg az Építészmérnök BSc végzettséget, majd az Építészmérnöki MSc programra nem sikerült bejutniuk. A program jelentősége a hallgatók eltérő felkészültségének kiegyenlítésében van, hiszen számos intézményben lehet megszerezni az építész BSc diplomát, amelyek esetenként eltérő típusú tanulmányokat kínáltak. A 2 féléves program kötelező, és javasolt kurzusok keretében az MSc programra készít fel, amelyre a sikeres teljesítés után – felvételi nélkül – jutnak be a hallgatók.

építész MSc

Structural Engineering pre-Msc Programme

Az 1 vagy 2 féléves Structural Engineering pre-Msc program az egyetem által indított Structural Engineering MSc programra készít fel, és a programot sikeresen befejező hallgatók automatikus felvételt nyernek a képzésre. Az MSc képzéshez szükséges speciális tantárgyak és kurzusok mellett kötelező tantárgyakat kell a program során elvégezni. A tárgyak az utolsó éves építőmérnöki BSc tantárgyakból állnak, például vasbeton szerkezetek, szerkezeti elemzés, geotechnika és acélszerkezetek. A program bemeneti követelményei a sikeres szóbeli és írásbeli teszt mellett az építészmérnök BSc diploma, valamint bizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás (pl. TOEFL IPT, ILTS).